BRANDSTATIONEN

Evitskog FBK:s brandstation finns mitt i byn i Evitskogvägens och Kylmälävägens korsning. Till stationen hör en gård och en gräsplan som används som övnings- och tävlingsplan. I byggnaden finns ett garage för tre bilar, mötesutrymmen, kök, bastu-utrymmen samt en vaktmästarbostad i övre våningen. Fastighetens totala yta är 321  m2.

UTRUSTNING

RLU 361

Släckningsbil, Scania P 94 GB

 

8 minuters respons

Beredskap för alla uppdrag

Manskap 1+5

 

Togs i bruk 2001

Ägare V-N:s räddningsverk

 

 

RLU 367

Manskapsbil, Volkswagen Transporter 1,9TDI

 

Start 5-10 minuter efter RLU 361

Manskap 9 personer

 

Togs i bruk 2006

Ägare V-N:s räddningsverk

 

 

Manskapsbil, Ford Transit årsmodell -96

 

I ungdoms- och alarmavdelningens övningsbruk

Reservbil

 

I operativt bruk 1996-2006

Ägare Evitskog FBK

 

 

Terrängbil, Land Rover

 

Skaffad 1957 som komplettering till släckningsbilen

 

Ägare Evitskog FBK