UNGDOMSAVDELNINGEN

Brandkårens ungdomsverksamhet är en intressant, nyttig och säker hobby för alla barn och ungdomar i 7-18 års ålder. Ungdomarna lär sig brandkårsfärdigheter, trafik- och brandsäkerhet, första hjälp, samarbete och även ledarskap. En brandkårsungdom kan använda både hjärna och muskler.

 

Evitskog FBK:s ungdomar deltar aktivt i olika tävlingar. Man tävlar i redskapshantering, problemlösningsförmåga och diverse frågesporter.

 

Varje år deltar Evitskog FBK i ett ungdomsläger som ordnas antingen av FSBR (Finlands svenska brand- och räddningsförbund) eller SPEK (Suomen pelastusalan keskusjärjestö). Alla ungdomar deltar i kurser och träffar andra brandkårsungdomar från över allt i Finland, och på storläger från över allt i världen. Efter att ungdomen klarat av fyra nivåkurser kan denne fortsätta med t.ex. gruppchefskursen och till sist utbildarkursen det år man fyller 18. Varje sommar kommer med nya utmaningar.

 

För att komma med i ungdomsavdelningen - som nu består av ca. 20 ungdomar - räcker det att man kontaktar ungdomsledaren eller viceungdomsledaren (se Kontaktuppgifter-sidan) eller bara dyker upp på vilken övning som helst och rycker en utbildare i ärmen. Medlemskapet är gratis.

 

Ungdomsledare

Thomas Hellström

 

Vice ungdomsledare

Jenna Loimijoki och Viktor Strandberg