Hälytysosasto

Hälytysosasto

Evitskog FBK:n hälytysosasto koostuu noin 25:stä aktiivisesta jäsenestä. Osasto on hälytettävissä vapaalta ympäri vuorokauden kahdeksan minuutin lähtöajalla joko matkapuhelimeen lähetettävällä tekstiviestillä tai henkilöhakulaitteella. Hälytys annetaan hätäkeskuksen toimesta. Vuosittain hälytystehtäviä kertyy 40-50.

Hälytysosaston jäsenet on koulutettu paitsi palokunnan, myös Finlands svenska brand- och räddningsförbundetin sekä Uudenmaan pelastusliiton toimesta. Osaston jäseneltä vaaditaan aluksi noin 60 tuntia kestävä sammutustyökurssi, jonka jälkeen palokuntalainen voi jatkokouluttautua muilla kursseilla (savusukellus, pintapelastus, pelastustyö, ensivaste, jne). Eri tehtäviin voi siis hankkia kelpoisuuden oman kiinnostuksen mukaan.


Ensivasteryhmä

Hälytysosaston sisällä toimii noin kymmenen hengen vahvuinen ensivasteryhmä. Ryhmä on koulutettu kohtaamaan lääkinnällistä hoitoa tarvitsevan potilaan, arvioimaan hänen tilansa ja toimimaan sairaankuljetusyksikön tukena.

Tarvittaessa ensivasteryhmä suorittaa ensimmäiset hoitotoimenpiteet, kuten hapen anto, asentohoito tai verenvuodon tyrehdyttäminen ja aloittaa sydänpysähdyspotilaan elvytyksen. Työkaluina ryhmällä on käytössään perusmittareita (verenpaine, happisaturaatio, verensokeri) sekä elvytyksessä käytettävä automaattinen defibrillaattori. Ensivastehenkilöt koulutetaan tehtäväänsä erikseen.