Evitskog FBK är Kyrkslätts äldsta avtalsbrandkår, grundad 1931 för att skydda både Evitskog och grannbyar. Än idag fortsätter brandkåren sin aktiva verksamhet i räddnings-, släcknings- och första respons-uppgifter, utan att förbise upplysnings- och ungdomsverksamhet. Evitskog FBK består av tre avdelningar (alarm-, dam- och ungdomsavdelningen) som presenteras skilt på respektive sidor. Alla avdelningar tar gärna emot nya medlemmar.

Välkommen med!

Firesafe stöder vår verksamhet