top of page

Välkommen med!

Evitskog FBK är Kyrkslätts äldsta avtalsbrandkår, grundad 1931 för att skydda både Evitskog och grannbyar. Än idag fortsätter brandkåren sin aktiva verksamhet i räddnings-, släcknings- och första respons-uppgifter, utan att förbise upplysnings- och ungdomsverksamhet. Evitskog FBK består av tre avdelningar (alarm-, dam- och ungdomsavdelningen) som presenteras skilt på denna sida.

 

Alla avdelningar tar gärna emot nya medlemmar. På avdelningarnas presentationssidor hittar du respektive avdelningars kontaktpersoner, ta gärna kontakt!

ÖVNINGSPROGRAM

ALARMAVDELNING

ÖVNINGSPROGRAM

UNGDOMSAVDELNING

Firesafe stöder vår verksamhet

FIRESAFE oranssi logo.jpg

EVITSKOG FBK

bottom of page