Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen

Brandkårens ungdomsverksamhet är en intressant, nyttig och säker hobby för alla barn och ungdomar i 10-18 års ålder. Ungdomarna lär sig brandkårsfärdigheter, trafik- och brandsäkerhet, första hjälp, samarbete och även ledarskap. En brandkårsungdom kan använda både hjärna och muskler.

De senaste åren har vår ungdomsverksamheten bestått för det mesta av egna övningar samt övernattningar på brandstationen - "Brankisnatten". För brandkårsungdomar ordnas även tävlingar och årligen ett stort läger.

För att komma med i ungdomsavdelningen, kontakta ungdomsledaren eller kom och hälsa på då vi har övning (övningsprogram finns på framsidan) kl. 17-18. Medlemskapet är gratis.