Brandstationen

Evitskog FBK:s brandstation finns mitt i byn i Evitskogvägens och Kylmälävägens korsning.

Till stationen hör en gård och en gräsplan som används som övnings- och tävlingsplan. I byggnaden finns ett garage för tre bilar, mötesutrymmen, kök, bastu-utrymmen samt en vaktmästarbostad i övre våningen. Fastighetens totala yta är 321 m2.

År 2015 började bygget av en tilläggsdel till garaget som innehåller en bilplats till, torkutrymmen samt en konditionssal. Nya hallen invigdes med fest i december 2016.