Alarmavdelningen

Alarmavdelningen

Evitskog FBK:s manskap består av ca. 25 aktiva medlemmar. Avdelningen kan alarmeras dygnet runt med en åtta minuters starttid. Larmet ges med ett textmeddelande som medlemmen får i sin egen mobiltelefon eller med personsökare. Larmet ges av Västra Nylands alarmcentral, ca. 40 gånger per år.

Alarmavdelningens medlemmar är utbildade både av egen brandkår samt Finlands svenska brand- och räddningsförbund och Uudenmaan pelastusliitto enligt bestämt utbildningsschema. Man kan komma med på alarmavdelningens övningar utan någon tidigare erfarenhet, men för att slippa med på utryckningar krävs först en kurs i släckningsarbete på 60 timmar. Därefter kan man enligt eget intresse söka sig till förbundets andra kurser (rökdykning, yträddning, räddningsarbete, första respons osv).

Första respons-gruppen 

Inom alarmavdelningen fungerar en första respons-grupp med en styrka på ungefär 10 medlemmar. Gruppen är utbildad till att möta en patient som behöver medicinsk vård, värdera dennas tillstånd och fungera som stöd för ambulansen. Till sitt förfogande har gruppen t.ex. olika mätare (blodtryck, pulsoximeter, blodsocker), tilläggssyre och en automatisk defibrillator som används vid återupplivning av en livlös patient.

Alla som har gått kurs i släckningsarbete får vara med även på första respons-utryckningar. De som hör till första respons-gruppen har gått två kurser; första hjälp för brandkårer samt första respons och fungerar som ledare på dessa utryckningar.